ΑΛΜΠΟΥΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ‘Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ’